GIỚI THIỆU KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

12-09-2019

Khoa Chính trị - Luật, có cơ cấu tổ chức như sau:

1. Lãnh đạo khoa

TS. Nguyễn Thị Thu Thoa – Trưởng khoa

Ths. NCS Phan Thị Thu Thúy – Phó trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Tường Duy - Trưởng Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin

TS. Nguyễn Nam Hà - Trưởng Bộ môn Pháp luật

TS. Nguyễn Thị Tú Trinh - Trưởng Bộ môn Chính trị - Xã hội

2. Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

TS. Nguyễn Thị Tường Duy - Trưởng Bộ môn

TS. Phan Thị Hiên

Ths. GVC. Phan Thị Ngọc Uyên

Ths. NCS Huỳnh Tuấn Linh

Ths. NCS Phan Thị Thu Thúy

Ths. Phan Quốc Thái

Ths. Phạm Kim Thành

Ths. Phan Thị Thành

Ths. Nguyễn Thị Thu Trang

3. Bộ môn Chính trị - Xã hội

TS. Nguyễn Thị Tú Trinh

TS. Mai Quốc Dũng

Ths.NCS. Nguyễn Thị Cẩm Tú

Ths. Nguyễn Văn Đương

Ths. Hoàng Ngọc Kiên

Ths. Nguyễn Thị Lợi

Ths. Nguyễn Phước Trọng

Ths. Nguyễn Thị Tươi

Ths. Nguyễn Khắc Thắng (sinh hoạt chuyên môn)

4. Bộ môn Pháp luật

TS. Nguyễn Nam Hà - Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Thu Thoa

Ths.NCS. Phan Ái Nhi

Ths.NCS. Nguyễn Phước

Ths. Nguyễn Thị Huyền

Ths. Lê Doãn Lâm

Ths. Nguyễn Đình Sinh (sinh hoạt chuyên môn)

5. Giáo Vụ

CN. Phạm Thị Lan Anh

 


Bài viết khác

THÔNG BÁO
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
LƯỢT TRUY CẬP