GIỚI THIỆU KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH

LỊCH TRỰC KHOA THÁNG 12-2020

01-12-2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 
LỊCH TRỰC KHOA KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT
Tháng 12/2020
           
1)Trực Ban chủ nhiệm Khoa      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng
07h - 11h30
Cô Thúy Cô Thoa Cô Thúy Cô Thoa Cô Thúy
Chiều
13h - 16h30
    Cô Thoa    
           
2, Trực Trưởng Bộ môn      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng
07h - 11h30
      T.Hà  
Chiều
13h - 16h30
      C.Trinh  
           
3)Trực giảng viên:      
  Thứ 2
30/11
Thứ 3
1/12
Thứ 4
2/12
Thứ 5
3/12
Thứ 6
4/12
Sáng
07h - 11h30
  C.Uyên C.Huyền   T.Dũng
Chiều
13h - 16h30
  T.Lâm C.Kim Thành   C.Tươi
 
  Thứ 2
7/12
Thứ 3
8/12
Thứ 4
9/12
Thứ 5
10/12
Thứ 6
11/12
Sáng
07h - 11h30
T.Đương T.Trọng C.Nhi   C.Lợi
Chiều
13h - 16h30
C.Hiên T.Lâm C.Kim Thành   T.Kiên
           
  Thứ 2
14/12
Thứ 3
15/12
Thứ 4
16/12
Thứ 5
17/12
Thứ 6
18/12
Sáng
07h - 11h30
T.Đương   T.Linh   T.Thái
Chiều
13h - 16h30
C.Trang T.Lâm C.Kim Thành   T.Phước
           
  Thứ 2
21/12
Thứ 3
22/12
Thứ 4
23/12
Thứ 5
24/12
Thứ 6
25/12
Sáng
07h - 11h30
T.Đương C.Nhi C.Huyền   C.Lợi
Chiều
13h - 16h30
C.Tươi T.Lâm C.Kim Thành   T.Kiên
           
  Thứ 2
28/12
Thứ 3
29/12
Thứ 4
30/12
Thứ 5
31/12
 
Sáng
07h - 11h30
T.Đương C.Trang T.Phước    
Chiều
13h - 16h30
C.Hiên T.Lâm C.Kim Thành    

 


Bài viết khác

THÔNG BÁO
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
LƯỢT TRUY CẬP