GIỚI THIỆU KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH

LỊCH THI ANH VĂN ĐẦU VÀO LẦN 1 NĂM 2020

07-10-2020

Thông báo về việc xem lịch thi kiểm tra Anh văn đầu vào

đợt 1 (ngày 18/10/2020) năm học 2020-2021

Sinh viên Đại học chính quy, khoá tuyển sinh năm 2020 (11ĐH) xem lịch thi kiểm tra Anh văn đầu vào đợt 1 (ngày 18/10/2020) năm học 2020-2021 tại trang http://sinhvien.hufi.edu.vn/, (vào mục xem lịch thi, tìm ngày 18/10/2020 để biết phòng thi, tiết thi cụ thể).

Danh sách sinh viên tham gia thi Anh văn đầu vào ngày 18/10/2020 (xem file đính kèm).

Sinh viên không có lịch thi đợt 1 (ngày 18/10/2020) sẽ tham gia thi đợt 2 (ngày 25/10/2020). Danh sách sinh viên tham gia thi đợt 2 sẽ công bố vào ngày 22/10/2020.


Bài viết khác

THÔNG BÁO
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
LƯỢT TRUY CẬP